Общество

27 Избирателни секции ще има в община Пещера

Пещера. Стелиян  Варсанов – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.71, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс е издал Заповед, с която образува двадесет и седем избирателни секции на територията на община Пещера, от които: – в гр.Пещера – 24 избирателни секции; – в с. Радилово – 2 избирателни секции; – в с. Капитан Димитриево – 1 избирателна секция. Кметът е утвърдил номерацията и адреса на избирателните секции. Заповедта може да се обжалва в 7-дневен срок от датата на обявяването пред Областния управител на област Пазарджик. Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Пещера.

Коментари