Институции Общество

266 пенсионера ползват специализирани клубове в община Пещера

Пещера.  Клубът на пенсионера в Пещера функционира от 1977 година. Членската маса наброява 183 човека. В с. Радилово клубът съществува от 1992 година с членска маса от  41 човека. В с. Капитан Димитриево клубът на пенсионера съществува от 1987 година като членската маса наброява 42 човека. И в трите населени места на общината клубовете разполагат с добри бази, в които осъществяват своите мероприятия и срещи. Дейността на Клуба на пенсионера в Пещера се ръководи от 5-членен Управителен съвет  с председател – Райна Готева като контрола се осъществява от 3- членна Контролно- ревизионна комисия. Клубът на пенсионера в Пещера има изготвена и приета План – програма за мероприятията, свързани с дейността му, с определени срокове и отговорници. С помощта на Община Пещера и спонсори са проведени чествания на различни празници през календарната година, организирани са тържества и екскурзии.

 

Коментари