Общество

26 септември е Европейски ден на езиците

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа, с подкрепата на Европейския съюз, на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците. Целта на празника е да окуражи изучаването на чужди езици в Европа.

Основни цели на Европейския ден на езиците:
*Да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото на многоезичност и междукултурно рабирателство
*Да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа
*Да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст

Коментари