Общество

26 ноември е Световен ден на информацията

Учреден през 1972 г. от Генералната Асамблея на ООН. Отбелязва се по инициатива на Международната академия по информатика. Денят е известен като Световен Телекомуникационен ден, за да отбележи основаването на Международния съюз по далекосъобщения през 1865 г. Основната цел е да се обърне внимание на целия свят за информация на общество, предоставяна от Интернет и новите технологии.  Датата има за цел и да подпомогне намаляване на цифровото разделение.

Коментари