Институции

256 000 лева санкция за ЕВН

Написано от Пещераинфо

Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията, в което е установено, че «ЕВН България Електроснабдяване» АД, гр. Пловдив, е извършило нарушение по чл. 21, т. 1 от ЗЗК, изразяващо се в налагане на нелоялни търговски условия при снабдяването с електрическа енергия и налага на дружеството имуществена санкция в размер на 256 024,50 лв. Поведението, квалифицирано като нарушение от КЗК, се изразява в отказ от възстановяване на електрозахранване на имот до заплащане на дължимите от предишен ползвател суми за потребена електрическа енергия. Отказът е изразен изрично в писма на ЕВН България Електроснабдяване до молителя, «Надежда-94» ООД, гр. Кърджали. Възстановяване на електроснабдяването е налице едва след като дружеството заплаща пълния размер на натрупаните от неговия наемател «Серсан» ООД задължения. Комисията счита, че поведението на ЕВН България Електроснабдяване представлява налагане на нелоялни търговски условия и нарушава Закона за защита на конкуренцията. Решението на ВАС е окончателно.

 

Коментари