Общество

23 март в историята

Написано от Пещераинфо

На 23март, през 1933 година е приет Закон за ограничаване на престъпленията против личната и обществената безопасност. Той е насочен против политическите убийства.  На тази дата, през 1933 година, в България е приет Закон за ограничаване престъпленията против личната и обществена безопасност, насочен против политическите убийства.

Коментари