Избори

226 ще са членовете на СИК в община Пещера

Гласуване в 18 СИК
Написано от Пещераинфо

РИК Пазарджик утвърди единните номера на избирателните секции на територията на Община Пещера, както и съответния брой членове на секционните комисии  за произвеждане на изборите за народни представители на 11юли 2021г. Общият брой на секциите е 26, от които 4 СИК -7 членни и 22 СИК-9 членни. Общ брой на членовете на СИК 226 души.

 

13 21 00 001 –  СИК в състав от 9 членове– гр. Пещера;

13 21 00 002 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 003 –  СИК в състав от 7  членове– гр. Пещера;

13 21 00 004 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 005 – СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 006 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 007  – СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 008 – СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 009 – СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 010 – СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 011 – СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 012 – СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 013 – СИК в състав от 7  членове– гр. Пещера;

13 21 00 014 – СИК в състав от 9 членове– гр. Пещера;

13 21 00 015 – СИК в състав от 7 членове– гр. Пещера;

13 21 00 016 – СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 017 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 018 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 019 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 020 –  СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 021 – СИК в състав от 9 членове– гр. Пещера;

13 21 00 022 –  СИК в състав от 7  членове– гр. Пещера;

13 21 00 023  – СИК в състав от 9  членове– гр. Пещера;

13 21 00 026 – СИК в състав от 9  членове– с. Радилово;

13 21 00 027 – СИК в състав от 9  членове– с. Радилово;

13 21 00 028 – СИК в състав от 9  членове- с. Капитан Димитриево;

 

 

Коментари