Общество

22 февруари- Световен ден на скаутското движение

На 22 февруари скаутите по целия свят отбелязват своя празник – Световният ден на скаутското движение.Скаутството е световно младежко движение с над100 годишна история и традиции. Възникнало e през 1907 година в Англия и до наши дни е допринесло за духовното израстване, физическото укрепване и обществената реализация на повече от 30 милиона момчета и момичета по света. Националните организации в различните страни са обединени в Световната организация на скаутското движение (WOSM). Скаутството е доброволно, неполитическо, образователно и демократично, открито за всички хора по света, без разлика на произход, раса, възраст и вероизповедание, стоящо в съгласие и хармония с целите, принципите и метода на скаутството, такива, каквито са били създадени от неговия основател – Лорд Робърт Бейдън Пауел. Мисията на скаутството е да помага на младите хора да развият своя пълен физически, интелектуален, социален и духовен потенциал като личности, като отговорни граждани и като членове на техните местни, национални и международни общности.

Коментари