Любопитно

22 февруари – Световен ден на идеята за побратимяване

22 февруари се отбелязва като Световен ден на идеята за побратимяване.  Смисълът на побратимяването е в дългосрочното сътрудничество между партньорите, което не се влияе от промените в управлението на общината или от отделни проблеми на местно ниво. Побратимяването означава взаимна подкрепа – подадена приятелска ръка, когато единият от партньорите има най-голяма нужда от помощ. Основните ценности, залегнали в идеята за побратимяване са приятелството, сътрудничеството и взаимното опознаване на народите. Побратимяването е гъвкав и удобен инструмент за създаване на сътрудничество между малки и големи градове, между села и общини. Когато гражданите от различни местни общности по света се побратимяват, те получават възможност да споделят проблеми, да обменят идеи и да разберат различните гледни точки по въпроси от общ интерес.

Коментари