Любопитно Общество

22-ма ученици се обучават дуално и имат производствена практика в „Биовет“ АД

Написано от Пещераинфо
Към момента в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ по системата на дуалното обучение провеждат занятия 22-ма ученици от ХI и ХII клас.
Те провеждат своите практически занятия в „Биовет“ АД. Специалността, която изучават е „Технология в биопроизводството“. През октомври бяха подписани трудовите договори на обучаемите, съобщи Георги Щерев, който е пряко ангажиран с осъществяването на образователната дейност в предприятието.
Припомняме, че всички завършили ученици могат веднага да започнат работа в „Биовет“ АД, а ако желаят да продължат във висше учебно заведение по същата специалност, могат да разчитат на петгодишна стипендия от „Биовет“ АД.
Всички ученици получават и трудово възнаграждение за производствената си практика по дуалното обучение.

Коментари