Култура

21 февруари – Международен ден на майчиния език

В главната квартира на ЮНЕСКО по традиция ще бъде отбелязан Международният ден на майчиния език – 21 февруари, насочен към опазването на езиковото и културно многообразие по света. Международният ден на майчиния език се отбелязва за пръв път през 2000 г. като всяка поредна година честването има различен акцент. Понастоящем в света съществуват около 7000 езика, като почти 96% от тях се използват от малка група хора (около 4% от населението на планетата). Запазването и съхраняването на повече от 6000-те езика, които съществуват в света, е сред основните цели на ЮНЕСКО.

Коментари