Институции

21 март за Международен ден на горите

Общото събрание на Организацията на Обединените нации обяви 21 март за Международен ден на горите. На този ден в цял свят се провеждат редица събития, които ще представят социалните, екологичните и икономическите функции на горите, които са основен фактор за повишаване качеството на живот чрез осигуряване на чист въздух и питейна вода, опазване на биоразнообразието, подобряване на околната среда и смекчаване на климатичните промени и др. Честванията тази година се провеждат под мотото „Гори и устойчиви градове“ Обявен е конкурс за фотография, свързана с темата тази година, за повече информация: www.fao.org

Коментари