Политика

2011- нито едно дело с особен обществен интерес в Пещера

Написано от Пещераинфо

Пещера.Нито едно дело с особен обществен интерес не е постъпило в Районен съд Пещера през 2011 година,става ясно от отчета на институцията. Такива дела са относно престъпления, свързани с организирата престъпност, включващи т. нар. „поръчкови” убийства, особено тежки престъпления против личността, митническа контрабанда, назаконен трафик на хора и наркотици, други особено тежки убийства;, изпиране на пари и др. За миналата година обаче са постъпили 130 наказателни дела от общ характер . Данните сочат, че през отчетната година най-голям брой новообразувани дела има за общоопасни престъпления -общо 45. За престъпления против собствеността – общо 43, от които кражба– 39; унищожаване и повреждане на чуждо имущество – 2; грабеж – 1, документна измама – 1. Делата за престъпления против личността са общо 14.

Коментари