Институции

20 октомври е определен за Световен ден на статистиката

Датата 20 октомври е определена за Световен ден на статистиката с резолюция на Общото събрание на ООН. България е една от 55-те държави съавтори на резолюцията.
В резолюцията на ООН се казва: "Признавайки основното значение на устойчивото развитие на капацитета на националните статистики да произвежда надеждни и навременни статистически данни и показатели за измерване на напредъка на една страна, което е необходима основа за информирано вземане на решения по политиките и за мониторинг на целите на хилядолетието за развитие на национално, регионално и международно ниво". На 20 октомври 2010 г. за първи път под егидата на Организацията на обединените нации Световния ден на статистиката премина под общата тема: "Отпразнуване на многото постижения на националните статистики" и основните ценности на службата, почтеността и професионализма.

Коментари