Култура

2 366 042 лв. е прогнозният бюджет на за 2012 година.

2 366 042 лв. е прогнозният бюджет на МБАЛ „Проф.Димитър Ранев“ ЕООД – Пещера за 2012 година. Припомняме,че миналата година ” медиците от пещерската болница протестираха срещу предложения от Районната здравноосигурителна каса прогнозен бюджет за 2011 година, който беше с близо 30% по- малък от бюджета на здравното заведение за 2010година. За настоящата година общо за територията на РЗОК – Пазарджик са предвидени 37 422 535 лв. Това стана ясно след като Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) публикува годишните прогнозни стойности, определени на болниците за 2012 г. Стойностите са приети от Надзорния съвет на НЗОК на заседание от 28.02.2012 г.

Прогнозните бюджети на лечебните заведения в частта за клинични пътеки, медицински изделия и високо специализирани медицински дейности са разчетени за 10 месеца на дейност,съобщават от касата. За два месеца от четвъртото тримесечие на годината средствата ще бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи.

През месец март в НЗОК са проведни няколко работни срещи с директори на районните каси, директори на болници, представители на БЛС, както и експерти от НЗОК. На срещите са разгледани прогнозните бюджети на болниците, направен е анализ на данните и са били обсъдени възможности за корекции, там където е необходимо, при спазване на общата финансова рамка на заложените в бюджета средства за болнична помощ.

НЗОК напомни, че според Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г. на лечебните заведения в началото на годината се определят задължителни годишни прогнозни стойности, като те могат да се преразглеждат в края на всяко тримесечие, съобразно нуждите и възникналите нови обстоятелства при лечебните заведения за болнична помощ. Тази възможност е определена в Правилата за разпределение на средствата на лечебните заведения за болнична помощ.

Коментари