Институции

2 сценария за учебната година

Написано от Пещераинфо

Министерство на образованието обсъжда 2 сценария за реакция през учебната година заради пандемията. Със сигурност стартът ще е присъствен на 15 септември, обяви в Сутрешния блок на БНТ министърът Красимир Вълчев. По думите му, основното, на което ще заложи министерството е да се ограничи взаимодействието между класовете и групите в детските градини.

Дни преди началото на учебната година министърът на образованието обяви какви противоепидемични мерки ще бъдат въведени в учебните заведения във връзка с разпространението на коронавируса.

Според Красимир Вълчев най-добрата форма на обучение остава присъствената, както смятат и мнозинството от родителите. Дистанционната форма все още не е достатъчно разработена. Затова през предстоящата учебна година ще се даде превес на присъственото обучение, но при определени противоепидемични мерки.

Въвежда се принципът на невзаимодействие между паралелките в училищата и групите в детските градини. Ако има болно дете, стремежът ще бъде да се ограничат физическите контакти на децата извън паралелката или групата. Освен това ще има задължителни и пожелателни мерки за безопасност, като задължително ще се носят предпазни маски, но не в класните стаи, а в общите помещения.

По отношение на оборудването за поддържане на здравословна среда министър Вълчев очерта възможностите с оглед на отпуснатите допълнителни средства. На по-късен етап вероятно ще бъдат закупени и пречистватели за въздуха в училищата, допълни той.

Ще остане възможността за онлайн обучение, тъй като вероятно ще се налага превключване на системата от обучение в присъствена в обучение в електронна среда, особено в случай на поява на сезонни вируси.

Що се отнася до необходимите изследвания за постъпване в детска градина, министърът обясни, че ще се мисли за по-благоприятен режим, за да няма струпване на хора пред лекарските кабинети. Вероятно ще бъде удължен срокът за подаване на бележките за детските градини.

Матурите засега остават каквито са, но поради автономията на висшите училища, те имат правото да преценяват дали да използват резултатите от зрелостните изпити при бала за кандидатстване. Остава възможността висшите училища да решават дали да имат собствени кандидат-студентски изпити, както и да се полагат допълнителни кандидат-студентски изпити. Ще бъде преразгледано и заплащането на лекторите на базата на нови принципи.

„Наредбата, която ще утвърдя вероятно вдругиден… предвижда възнагражденията на лекторите да зависят от изпълнението на определени цели и задачи, които са важни за развитието на висшето училище и на обществото, например колко са променили и актуализирали учебните програми, колко са затегнали изискванията към студентите, каква политика за насърчаване на научните изследвания имат, за развитие на млади преподаватели…“, каза министър Вълчев

Коментари