Общество

2 март в историята

На 2 март, през 1915 година, в България е дадена амнистия за престъпления по печата, при избори и при публични събрания.  На тази дата, през 1951 година, Пощенска спестовна каса и множество по-малки банки са обединени в Държавна спестовна каса (сега Банка ДСК).  На 2 март, през 1992 година, 36-то Народно събрание приема нов закон за поземлената собственост и частното стопанисване на земята в България, който изисква връщането на земята „в реални граници“.

Коментари