Институции

2 ловни дни в повече за групов лов на дива свиня, водоплаващ дивеч, хищници и местен дребен дивеч

Със заповед № 1075 на изп. директор на ИАГ инж. Григор Гогов се променя графика на ловните дни по време на коледните и новогодишните празници на 2017г. С тази заповед, която изменя първата (№1061), на ловците се отпускат 2 ловни дни в повече за групов лов на дива свиня, водоплаващ дивеч, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график! Ето новия пълен график:

1. Ловуването по по време на коледните и новогодишните празници на 2017г. да се осъществява при следния график:

На 23 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

На 24 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

На 25 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

На 26 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

На 30 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

На 31 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

На 1 януари – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

2. При ловуването да се спазват стриктно Закона за лова и опазване на дивеча, Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча и други относими нормативни актове.

Графикът не се отнася за ловуването по линията на организирания ловен туризъм.

Коментари