Общество

19 август – Световен хуманитерен ден

През 2009 година Общото събрание на Организацията на обединените нации обвява 19 август за Световен хуманитарен ден.
Поводът е да се почете смъртта на 22-ма служители на ООН, загинали по време на хуманитарна акция при бомбена експлозия в Багдад.

На този ден Международната федерация на Червения кръст и на Червения полумесец, ООН, международни и неправителствени организации отдават почит и признание към хуманитарната дейност, окзавана ежедневно от хилядите техни доброволци и служители по цял свят в името на подобряване здравето и опазване на живота на най-уязвимите хора. Международното червенокръстко движение обединява 20 млн. активни доброволци, над 80 млн. членове, организирани в 186 национални дружества на ЧК и ЧП, която я превръща в уникална международна мрежа.
Природните и технологични бедствия причиняват непрекъснато огромни страдания за милиони хора всяка година. В момента по света има повече от 27 млн. вътрешно разселени лица и 10 млн. бежанци. Един от всеки шести на планетата страда от хроническо недохранване.
Хуманитарните работници предоставят помощ безпристрастно на всички, които се нуждаят от нея, независимо от тяхната националност, религиозна или етническа принадлежност.
През 2010 г. акцентът на Световния хуманитарен ден е поставен върху постиженията на хуманитарните работници, окзаващи помощ на терен. Денят е повод светът да си припомни и за всички онези, които са загубили живота си, помагайки на нуждаещите си.
Хуманитарните работници са винаги в най-опасните региони на света и оказват помощ на жертвите на войни или природни бедствия. Те изпълняват своята благородна мисия в екстремни условия, подложени на непрекъснати заплахи от заразяване с тежки заболявания и при риск да станат жертва на въоръжени конфликти.
Световният хуманитарен ден е повод държавите да вменят по-голяма отговорност на хуманитарните организации за опазване живота и здравето на своите служители с оглед рисковете, на които ги подлагат при изпълнение на техните задължения.

Коментари