Общество

18 април е Международен ден за опазване на паметниците на културата

От 1984 година 18 април е Международен ден за опазване на паметниците на културата по решение на ЮНЕСКО.
18 април е повод да се привлече общественото внимание във всички страни по света към ценностите на собственото им и общочовешкото културно наследство и да се приобщят нови участници към усилията за опазването на паметниците на културата.
България притежава обекти в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО са:
Културно наследство:
Боянската църква, Ивановските скални църкви, Казанлъшката гробница, Мадарският конник, Несебър – старият град, Рилският манастир и Свещарската гробница.
 

Коментари