Култура

16 октомври – Международният ден за борба с глада

През 1947 г. в Квебек, Канада, Организацията по прехраната и земеделието към ООН обявява 16 Октомври за Международен ден за борба с глада. На този ден са направени редица опити да се намали броят на гладуващите хора по целия свят. Разработвани са редица хранителни програми, подходящи селскостопански политики и дългосрочни проекти.

Коментари