Институции

16 ноември е обявен за Професионален празник на данъчните служители

С постановление на Министерския съвет от февруари 1991-ва данъчната администрация е създадена като самостоятелна структурна единица. Няколко месеца по-късно са назначени първите данъчни служители. 16 ноември е обявен за Професионален празник на данъчните служители.  Това е важна и достойна професия, която, упражнявана добросъвестно и с достатъчна доза морал, заслужава уважението на обществото към себе си. Хубаво е, че данъчните служители си имат празник. И ако някой данъчен от Община Пещера или региона чете това в момента, нека чистосърдечно да приеме нашето Честит празник !

Коментари