Общество

16 ноември в историята…

Написано от Пещераинфо

На 16 ноември, през 1988 година, вестник „Стършел“ престава да бъде издание на ЦК на БКП. На 30 декември същата година неговият главен редактор Христо Пелитев получава заповед за уволнение именно от ЦК. През 1989 година, ЦК на БКП назначава на този пост Орлин Орлинов и отново обявява вестника за свое издание. На 17 ноември 1971 година, в София, се провежда Първи конгрес на Съюза на научните работници.Съюзът на учените в България (СУБ) е творческо обществено- професионално сдружение. Основан през 1944 г. в София от група учени. До 1990 г. е под името Съюз на научните работници. Негов първи председател е Асен Хаджиолов. Издава бюлетин „Научен живот“, сп. „Наука“ и сп. „Сиенца мондо“ (на есперанто). 
Член на Световната федерация на научните работници (от 1948 г.).

Коментари