Общество

15 февруари е Международен ден на скаутите

Основите на скаутската организация са поставени през 1907 г. от бившия военен – лорд Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауел в Англия. Той създава първия скаустки отряд – събира 15-20 момчета от градските улици и ги завежда на скаутски лагер на остров Браунси. 
Организацията на скаутското движение има три нива – Световна организация на скаутското движение, регионални организациии и национални организации. Числеността на скаутите по света е около 38 милиона души, организирани в 154 страни, разделени на пет региона – Европа, Евразия, Интер-Америка, Африка и Азия-Пасифичен. Европейският скаутски регион е със седалище в Женева и наброява 2 милиона членове. В България скаутската идея идва още през 1911 г., когато генерал Н. Жеков, командир на Първи пехотен полк, прави първите опити да създаде нова система за извънучилищна подготовка на момчета и формира първия за страната ни разузнавачески отряд в София.

Коментари