Общество

15 септември – Международен ден на демокрацията

На 15 септември 2010 г. Интерпарламентарният съюз и парламенти от целия свят отбелязват Международния ден на демокрацията. Чества се за първи път на 8 ноември 2007 г.Датата 15 септември е избрана за Международен ден на демокрацията, защото на този ден през 1997 г. Интерпарламентарният съюз приема Универсалната декларация за демокрацията, която утвърждава принципите на демокрацията, елементите и упражняването на демократично управление, както и глобалността на демокрацията.
Датата е обявена за такава в края на 2007 г. от Общото събрание на ООН.

Основаният през далечната 1889 г. като асоциация на отделни парламентаристи Интерпарламентарен съюз днес има над 140 страни-членки, за които основополагащите идеи за мир, сигурност и междупарламентарен диалог представляват непреходни цели. През 2002 г. ИПС придобива статут на постоянен Наблюдател към ООН, а също и изключителното право да изпраща документи до Общото събрание на ООН.

Коментари