Общество

15 октомври е обявен за ден на белия бастун

На 6 октомври 1964 г. в САЩ с резолюция на Конгреса, HR753, подписана от президента Линдън Джонсън, 15 октомври е обявен за ден на белия бастун. През 1970 г. президентът на Международната федерация на слепите обявява 15 октомври за международен ден на белия бастун. 10 години по-късно, Президиумът на Световния съвет за благополучие на слепите (по-голямата и по-стара световна организация на слепите), по предложение на председателя на комитета по рехабилитация, взема решение да препоръча на своите членове да отбелязват 15 октовмри като Международен ден на белия бастун.

В изпълнение на решението на Президиума на Световния съвет за благополучие на слепите, ръководството на Съюза на слепите в България, през месеците септември и октомври на 1980 г. организира редица мероприятия за първото ознаменуване у нас на Международния ден на белия бастун. В навечерието на 15 октомври е подготвен и разпратен текст за функциите и значението на белия бастун до всички организации на ССБ. Сред гражданите е разпространена листовка за придвижването на слепите и в какви случаи и как да бъдат те подпомагани от виждащите участници в движението по улиците и пътищата. На 15 октомври по Радио София, програма "Хоризонт", са излъчени интервю със заместник-председателя на ЦС на ССБ Спас Карафезов и кратък текст за мобилността на слепите, а по програма "Христо Ботев" – концерт на Професионалния хор на слепите. На 18 октомври националната телевизия излъчва репортаж за живота на слепите. От 14 октомври в продължение на една седмица в кино "Култура" се прожектира филм за трудово-професионалната реализация на българските слепи "Редом с нас". В местния и централен печат са отпечатани материали, посветени на слепите хора.

Коментари