Общество

15 април в историята

Написано от Пещераинфо

На 15 април, през 1914 година, е учредена Софийската фондова борса.Правилникът й влиза в сила от 1 юни 1915 г.  На тази дата, през 1947 година, в София, е създадена Българска народна филхармония, преименувана през 1949 г. на Софийска държавна филхармония.  На 15 април, през 1948 година, 6-то Велико народно събрание на България приема Закон за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост.  На тази дата, през 1957 година, в София е открит Централният универсален магазин (ЦУМ).

Коментари