Култура

132 проверки на училища в Пазарджишка област са извършили инспектори на РЗИ Пазарджик

Написано от Пещераинфо
Пещера. В НУ ”Михаил Куманов” гр. Пещера продължава изграждането на локална отоплителна инсталация с уверение от изпълняващата фирма, че ще приключи до началото на учебната година.Общо 132 проверки на училища в Пазарджишка област са извършили инспектори на РЗИ Пазарджик преди старта на учебната 2011/2012 година. Проследено е изпълнението на дадените 107 предписания със задължителен характер при извършените 138 текущи проверки още в края на миналата учебна година на 135 държавни и общински учебни заведения, регистрирани като обекти с обществено предназначение. Най-често предписваните мероприятия са за: смяна на дограма, изграждане на вътрешни санитарни възли, ремонт на покривни конструкции, постно и блажно боядисване на вътрешни помещения и смяна на учебната мебел. Контролът е насочен основно за спазване на добрите хигиенни практики, които са основен фактор за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на учениците, както и предотвратяване на разпространението на заразни заболявания .Резултатът от проверките показват, че от 107 учебни заведения 96 са изпълнили д адените предписания. 

Коментари