Институции

13 са желаещите да бъдат съдебни заседатели

Написано от Пещераинфо

Пещера.13 са кандидатите за съдебни заседали за Районен съд Пещера и Окръжен съд Пазарджик. Временна комисия има за задача да провери документите на кандидатите за съдебни заседатели и да проведе процедурата, както и са внесе в Общински съвет доклад и протокол от изслушването с проект за решение – предложение за определяне на кандидатите за съдебни заседатели.

Комисията е в състав: Председател: Георги Смилянов
Членове: Нина Якофова
Неделчо Рядков
Хюсеин Дурмуш
Борис Гаджев

А кандидатите са:

Шермин Радева
Фейзи Алиш
Стефан Иванчев
Невенка Личева
Назире Алишева
Здравка Мулетарова
Жоро Дудов
Ева Исаева
Дафинка Шопова
Величка Токмакова
Атанаска Дамянова
Анна Тянева
Анастасия Мераклиева

Коментари