Култура

12 деца ще ползват услугите на специален център в Пещера

Пещера. На пресконференция по повод стартиране на изграждането на Център за настаняване от семеен тип на деца от 3 до 18 години стана ясно, че 12 деца от специализирани институции, чийто родители са с постоянен адрес в общините Пещера и Брацигово ще ползват услугите на Центъра. Кметът на общината допълни, че общата стойност на проекта е 832 124,53 лв. от които безвъзмездна финансова помощ – 823 447лв. Общината ще съфинансира планираните дейности с 8 677лв. Проектът предвижда строителството на едноетажна монолитна сграда, в която, след нейното завършване ще бъдат настанени децата, каза Николай Гълъбов- секретар на Община Пещера. Според него, крайни бенефициенти по настоящия проект , които ще се възползват са 24 078 жители на общината, 150 семейства и близки на деца с увреждания. 18 служители и специализиран персонал ще бъдат заети в обслужването на настанените деца. „Малко са Общините, които имат толкова много социални дейности. В Пещера функционират Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие, Домашен социален патронаж, Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник. Няколко Общински съвета работят по проблемите на хората и желаят добруването на всички в неравностойно положение“, каза Анастасия Младенова- председател на местния парламент. Тя пожела успех на благородната инициатива и подчерта, че това, което се случва в Пещера ще остане в историята на града.

Коментари