Институции Общество

110 години Пещерска гимназия

Пещера.Залата на читалище „Развитие“ се оказа тясна да побере всички пожелали да уважат 110 годишният юбилей на СУ“Св. Климент Охридски“. За тези десетилетия училището имаше различни имена. И смесено училище, и Общообразователно, и единнно, но остана в сърцата на хората в Пещера като пещерската гимназия. Защото всяко семейство е свързано с него, всяко семейство ще открие поне по един свой член в дневниците на гимназията. Тя е помогнала на хиляди ученици да овладеят словото, ще помогне още на хиляди.

Празникът на школото бе уважен от кмета Николай Зайчев и народният представител Десислава Костадинова. Сред публиката бяха други членове на общинското ръководство, образователни експерти, бивши директори на учебното заведение и пенсионирани учители. Но най-много бяха децата, за които са работили и работят всички.

Градоначалникът подари на директора на училището Мария Атанасова картина на пещерска забележителност и даде висока оценка на дейността на училището.

Но най – очаквани бяха изявите на възпитаниците на СУ“Св.Климент Охридски“, а те бяха подготвили патриотичен рецитал, драматизация по Иван Вазов. Вълнуващи песни изпълни вокалната група, играха се хора от групата за автентичен фолклор с ръководител Елена Баренска, публиката видя Electra crew.

Пред присъстващите бе представен и филм, разказващ за историята на училището, а поздрави от екрана отправиха успешни бивши възпитаници на Гимназията.

 

История на училището

През 1907 година шестима учители, водени  от директора Рачо Божков поставят с тридесет ученици началото на Пещерската смесена гимназия, която се превръща в образователен  център за немалък регион, обхващащ: Брацигово, Чепино, Девин, Кричим, Перущица, Ново село…

 

Една след друга се нижат учебните години, променят се времената и задачите, които стоят пред училищния колектив, но остава трайна във времето амбицията в гимназията да витае духът на народните стремления, да се почита новото и перспективното  в педагогическата практика, да се дава простор на ученическото и учителското творчество, да се формира интелигенцията на града, училището да  има принос в духовността на България и Европа.


Пещерската гимназия винаги е била в крак с времето. В нашето училище за пръв път в града се откриват математически и музикални паралелки, паралелки с хуманитарен профил, с интензивно изучаване на западен език, с ранно чуждоезиково обучение, паралелки с предпрофесионална и професионална подготовка /мениджър със средна европейска квалификация/ и профилирано обучение по туризъм и информационни технологии.

 

Училището е дало средно образование на 4529 ученици. Възпитаници на училището са 3 министри, 35 професори, 7 доценти, доктори на науките, 5 ректори на ВУЗ и цяло съзвездие видни дейци на науката, културата, спорта, политиката, бизнеса и други области на живота.

 

 

Коментари