Общество

11 декември е Международният ден на планините

Днес – 11 декември е Международният ден на планините (International Mountain Day). Определен е като такъв през 2003 г. на 57-та Генерална асамблея на ООН с резолюция 57/245 на Общото събрание на ООН от 2002 г., с цел да популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони.

Коментари