Общество

11 април в историята

На 11 април, през 1879 година, руският императорски комисар в България княз Дондуков-Корсаков публикува „Временни правила по пощенската част в България“. С този акт се поставя началото на организираните пощенски съобщения в страната. На тази дата, през 1969 година е публикуван Закон за паметниците на културата и музеите. На 11 април, през 1866 година, в Браила, е представена пиесата на Добри Войников „Райна княгиня“.

Коментари