Култура

11 843 са здравноосигурените лица с диагноза захарен диабет

Написано от Пещераинфо

Пазарджик. Данни, предоставени от Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик показват, че съгласно регистъра на издадените и актуални рецептурни книжки на хронично болния, които се отпускат напълно или частично платени от касата лекарствени продукти, в област Пазарджик има 11 843 здравноосигурени лица с диагноза инсулинозависим / неинсулинозависим захарен диабет. 40 от тях са под 18 години. На лечение с инсулин са общо 4 367 пациенти. Само през 2012 г. новооткритите диабетици са 600.

Коментари