Общество

11-ти декември e Международен ден на планините

През 2003 г. Генералната асамблея на ООН обявява 11-ти декември за Международен ден на планините. 

Тази инициатива цели да популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони. Решението за това е взето след успеха на обявената от ООН Международна година на планините през 2002 г. За кратко време инициативата повишава глобалната осведоменост за значението на планините, стимулира основаването на национални комитети в 78 страни и подпомага създаването на Международно партньорство за устойчиво развитие на планинските региони, известно като Партньорство за планините, учредено на 2 септември 2002 г. в Йоханесбург.
Планините заемат около една четвърт от повърхността на планетата и са дом на почти 10% от населението на Земята.
Инициативата цели да повиши заинтересоваността на хората относно опазването на горите и планините ни чисти и да ни информира за огромната им роля в поддържането на баланса на екосистемата. Планинските гори подпомагат съществуването на естествени водни басейни, осигуряват храна и местообитание на различни животински и растителни видове. Въпреки огромното им за Земята значение, дървета продължават масово да бъдат изсичани всекидневно. Целта на този ден е да ни накара да размислим и да съобразим потреблението си така, че това изсичане да бъде сведено до минимум.

Коментари