Институции

10 декември – Ден на човешките права

Всяка година, на 10 декември, Международната общност празнува Деня на правата на човека, за да отбележи деня, в който през 1948 г. Общото събрание на ООН приема „Всеобща декларация за правата на човека“. Приетата през 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека се смята за неформална конституция, гарантираща правата на човека. Тя признава човешките права и свободи като дадени по рождение, осигурява равноправие и гарантира защита от насилие, лошо отношение и наказания, които засягат човешкото достойнство. Общите усилия на международната общност за гарантиране правата на човека продължават и днес. Денят, в който през 1948 г. е приета Всеобщата декларация за правата на човека – 10 декември, е обявен за Международен ден на правата на човека.

Организацията на обединените нации е приела шест договора за основните права на човека:
• Международен договор за гражданските и политическите права
• Международен договор за икономическите, социалните и културните права
• Договор срещу насилието
• Договор за превенция на расовата дискриминация
• Договор за превенция на дискриминацията на жените
• Договор за правата на децата

Коментари