Общество

10 февруари в историята

Написано от Пещераинфо

На 10 февруари 1879 година, в Търново, е открито Учредителното Народно събрание на възстановената след Освобождението през 1878 година българска държава. Задачата на събранието е изработване на Конституция на Княжество България. На 16 април 1879 гдина е приета Търновската конституция. Събранието е в състав от 229 депутати: 117 по право (представители на изборните административни и съдебни съвети), 88 избрани и 24 назначени от княз Дондуков. За председател е избран митрополит Антим I Видински, за подпредседатели – Петко Каравелов и Тодор Икономов.  45 представители от Македония, Одринска Тракия и Източна Румелия участват в едномесечните частни заседания на депутатите по въпроса за националното обединение.На 10 февруари, през 1883 година, в Кнажество България, влиза в сила първият Закон за печата. Чл. 43 гласи: „Издателите на периодическите и непериодическите списания и каквито и да било печатни книги длъжни са да изпровождат в Народната библиотека в София по два екземпляра даром“. Глоби не се предвиждат. На тази дата през 1885 година е приет закон за Пощенска спестовна каса, която през 1951 година се преобразува в Държавна спестовна каса (ДСК). По това време Държавна спестовна каса е единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. През януари 1999 година, ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно имущество и оттогава носи името „Банка ДСК“.

Коментари