Общество

10 май е Ден на химика

В България на 10 май се отбелязва Деня на химика. Празникът е определен с решение на Общото събрание на Българската камара на химическата промишленост от 2001 г.

Химията е една от най-древните науки. Смята се, че самото название „химия“ произхожда от древното название на Египет — „Кем“ или „Хем“. Основният предмет на изучаване на алхимията са металите. Джабир ибн Хайян (Гебер), смятан за баща на химията от мнозина, в края на 8 век разработва нова теория за произхода на металите, според която металите се образуват на два различни принципа. Златото е смятано за съвършен метал и Джабир смята, че за неговото получаване се изисква специално вещество, което той нарича философски камък (Lapis Philosophorum), или еликсир. Този еликсир е трябвало да притежава и много други свойства — да лекува болести и дори да дава безсмъртие.

Официално признатият за основоположник на съвременната химия е Антоан Лавоазие, френски учен, формулирал закона за запазване на масата.

За огромно постижение в химията се смята организирането и подреждането на списъка от химични елементи от руския учен Дмитрий Менделеев.

След откритията на Ърнест Ръдърфорд и Нилс Бор, отнасящи се до структурата на атома, и особено след откритието на радиоактивността се налага учените драстично да променят някои свои представи за света и природата.

Коментари