Любопитно

1 605 деца от Пещера на училище наесен

Пещера. В Пещера съществуват и работят 7 детски заведения, седем общински и две държавни училища и едно обслужващо звено- ­ Общински комплекс. През учебната година 2012-13 г. в общинските училища се обучават 1605 ученици от I до ХII клас, съобщи за Пещераинфо Галя Стоянова от Общинската администрация. Предучилищното възпитание се осъществява в 7 детски градини. Предучилищна подготовка получават и деца в три училища ­ НУ „Михаил Каролиди“, НУ „Михаил Куманов“ и ОУ „Любен Каравелов“. По данни на служба ГРАО броят на 5-годишните, подлежащи на задължителната подготвителна подготовка за 2012-13 г., е 264 ­ с 4 деца по-малко от предходната година. Към 1 октомври 2012 г. в училищата и градините се обучават 153 деца на 5 години. 111 деца не са посещавали училище и детска градина. Оказало се е, че семействата им са били извън града, в чужбина или не са открити на постоянните адреси. 6-годишните за 2012-13 г. са 268 ­ с 19 по-малко от 2011-12 г. Общият брой на децата от подготвителни групи е 211, като 57 са извън града, извън страната или не са открити. Учениците, които ще постъпят в училище, са 1624 ­ запазва се броят от предходната година. В първи клас ще постъпят 206 от 287. Между тях има 5-, 6-, 7-годишни, които ще влязат в подготвителни паралелки. В детските градини няма промяна в броя на групите. Учениците в НУ „Михаил Каролиди“, които ще пристъпят прага на школото, са 174, в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ ­ 205, в „Михаил Куманов“ ­ 265, в ОУ „П. Р. Славейков“ ­ 300, в ОУ „Л. Каравелов“ ­ 380, в СОУ „Св. Кл. Охридски ­ 300. В предучилищна ще влязат 124 5-годишни и 111 шестгодишни. Децата, 2006 набор, които ще бъдат първи клас, ще могат да посещават предучилищна и през лятото.

 

Коментари