Институции Региона

1 605 деца вече са получили еднократната помощ за първокласници

Пазарджик

Приключи кампанията по приема на заявления-декларации за подпомагане с еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2017/2018 година. В дирекциите за социално подпомагане на територията на област Пазарджик са приети 1 731 заявления-декларации. Към настоящия момент са издадени 1 596 заповеди за отпускане на помощта, а на 80 семейства е отказано подпомагане. В периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. е начислена и изплатена еднократна помощ за ученици, записани в първи клас на 1 571 семейства за 1 605 деца с обща стойност 401 250,00 лв. 

За миналата учебна година с еднократна целева помощ от 250 лева бяха подпомогнати 1 964 семейства за 1996 деца, записани  в първи клас. Изплатената сума за областта бе 499 000,00 лева.

Целева помощ за отопление по реда на Наредба №РД07-5/2008 г.

Напомняме, че кампанията за отпускане на целева помощ за отопление приключва на 31.10.2017 г. До настоящия момент в дирекциите на територията на област Пазарджик подадените заявления са 11 387, отпуснатите помощи са 8 156, отказите – 1  928. Най-голям брой заявления са приети в дирекциите социално подпомагане – Велинград – 3866, Пазарджик – 2208 и Септември – 1932.

Месечната сума на целевата помощ за отоплителен сезон 2017/2018 година е 73,02 лева, общият размер за петте месеца на целия отоплителен сезон – 365,10 лева.

За периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. е начислена и изплатена целева помощ на 7 968 лица и семейства с обща стойност 2 909 481,90 лв. За отоплителен сезон 2016/2017 г., когато размерът на помощта бе 72,46 лева месечно или общо 362,30 лева, целева помощ за отопление за отчетния период бе отпусната на 8 645 лица и семейства.

Регионална дирекция социално подпомагане – Пазарджик

 

Коментари