Общество

1 379 са децата, които ще посещават училищата в Пещера

Пещера. 1 379 са децата, които ще посещават училищата в Пещера през тази учебна година. 288 подрастващи ще бъдат обучавани в професионалните гимназии.. Децата, които ще се  възпитават в детските градини са 539, от тях 202 подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Материалната база на общинските училища и детски заведения е добра.

Коментари