Общество

1 февруари преди 141 години е открита пощенската станция в град Пещера

Написано от Пещераинфо

Първата поща в Пещера е открита на 1 февруари 1880 година. В къщата на Никола Гаджев, която вече не съществува. Телеграфната служба се открива на 22.Х.1881 год.. През 1882 год. е изпратен първият пощенски запис от Пещера. За пощенските услуги се използват специални  тембри /марки/. Организира се поща до селата чрез селски куриери, предимно местни пъдари. Редовно става получаването на вестници, списания, официална и частна кореспонденция. През 1885 год е установена първата телеграфска връзка  между Пещера и |Пазарджик.

На 15.08.1886 год. се открива колетна служба и преводна служба  за пощенски и телеграфни записи. Въвежда се абониране за вестници и периодични издания . През 1896 год. се открива и Спестовна пощенска каса.

През 1890 год  е установена телеграфска връзка с Брацигово, а през 1894 год и с град Батак.

Първата телефонна връзка  от град Пещера е осъществена през 1917 год. на 1 октомври.

Коментари