Култура

1 млн. лв. – за здравеопазване и социални дейности в Пещера

Пещера. 1 000 000 лв. ще бъдат похарчени за здравеопазване и социални дейности в община Пещера. Това стана ясно но проведеното шесто заседание на Общински съвет – Пещера на 20 февруари. „Това е около 12% от бюджет 2012 и е похвално“ каза д-р Николай Пенев- общински съветник от ПП“ВМРО“. Според него, със сумата ще бъде гарантирано качеството на живот на всички жители на общината за тази календарна година. 

Коментари