Общество

Ясни са мандатите в Общинския съвет

Написано от Пещераинфо

8 партии ще има в новия Общински съвет, показва разпределението на мандатите, научи Пещераинфо. Както вече се знае най- много-6 ще са съветници от БСП. ГЕРБ ще имат петима свои представители. ВМРО-БНД, Атака,”Бъдеще за Пещера” и ДПС ще имат по двама съветници. Новото време и „Движение нашия град” по един. Вижте таблицата по- долу с имената на съветниците от тези 8 партии:

ПП „ГЕРБ“
1. Ружа Славчева Стоянова-Семерджиева
2. Анна Дамянова Йорданова
3. Яков Стоилов Джаров
4. Цветанка Петрова Лепарова
5. Илиян Тодоров Петров
6. Йордан Димитров Кавлаков
7. Десислава Йорданова Костадинова-Гушева
8. Димитър Симеонов Търпов
9. Ангелина Иванова Манушева
10. Галина Гълъбова Йорданова
11. Койка Тодорова Найденова
12. Костадин Янакиев Костадинов
13. Димитър Николов Кърпачев
14. Надя Георгиева Попова
15. Тони Борисов Иванов
16. Зонка Георгиева Петрова
17. Петя Запрянова Кузманова
18. Костадин Христов Ничев
19. Маргарита Кънчева Миндова
20. Николай Любомиров Стаменов
21. Атанаска Кирилова Василева
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1. Али Ахмедов Чешмеджиев
2. Али Ахмедов Билялов
3. Мюмюн Хюсеин Дурмуш
4. Самир Айдън Коджаали
5. Север Ахмедов Алибазов
6. Шермин Ремзиева Радева
7. Рамадан Асанов Абазов
8. Иван Ангелов Димов
9. Метин Гюнайдънов Пехливанов
10. Сафие Биролова Фандъкова
11. Софка Емилова Божилова
12. Шефие Алиева Алишева
13. Фатма Кямилова Ристемова
14. Кебре Ресми Алиш
15. Рифат Исмет Балъкчи
16. Фият Васвиева Бошнакова
17. Зехра Мустафа Алиш

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“
1. Георги Иванов Козарев
2. Анастасия Ангелова Младенова
3. Петър Борисов Пиринчиев
4. Стоян Георгиев Радин
5. Гълъбина Тодорова Куцева
6. Георги Иванов Смилянов
7. Гълъбина Георгиева Карамитрева-Иванова
8. Стефан Иванов Иванчев
9. Николай Гълъбов Гълъбов
10. Райчо Георгиев Балабанов
11. Спас Стоилов Димитров
12. Димитър Георгиев Попов
13. Стоянка Георгиева Мадина
14. Елисавета Тотева Накова
15. Димитър Георгиев Григоров
16. Атанас Сталинов Няголов
17. Васил Стефанов Попов

ПП „АТАКА“
1. Атанас Димитров Стоилов
2. Иван Георгиев Димитров
3. Петър Андонов Кирякев
4. Митко Ангелов Виделов
5. Коста Николов Попърцов
6. Георги Димитров Узунов
7. Добрин Стефанов Минчев
8. Рангел Стоилов Иванов
9. Атанас Георгиев Димитров
10. Иван Вангелов Кривчев

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1. Стефан Иванов Балабанов
2. Николай Йорданов Пенев
3. Вера Томова Пенчева
4. Веско Петров Кръстанов
5. Мария Стефанова Костадинова
6. Спаска Иванова Кътева
7. Тодор Василев Лазаров
8. Лиляна Георгиева Кавръкова
9. Иван Георгиев Гълев
10. Калина Атанасова Стаматова
11. Калина Генчева Танева
12. Ганка Петрова Василева
13. Христина Георгиева Дачева
14. Иван Иванов Цветков
15. Борис Кирилов Бекяров
16. Атанаска Николова Дамянова
17. Рангел Тодоров Лазаров

ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”
1. Васил Тодоров Филев
2. Неделчо Атанасов Рядков
3. Дафинка Максимова Самарджиева
4. Иван Георгиев Сираков
5. София Илиева Узунова
6. Георги Николов Пройчев
7. Васил Първанов Кунов
8. Методи Георгиев Климентов
9. Методи Атанасов Аврамов
10. Рангел Христов Ацинов
11. Васил Ангелов Грудев
12. Василка Богданова Тюкенова
13. Гюнер Джавид Чауш
14. Иван Димитров Димитров
15. Ася Георгиева Манолова
16. Ангел Стефанов Гюрджеклиев
17. Елена Стоянова Сичева
18. Антон Иванов Маслиев
19. Васил Дончов Василев
20. Асен Иванов Стоев
21. Николай Борисов Пройчев

ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
1. Юксел Яшаров Яшаров
2. Ружди Шукриев Мехмедов
3. Евгений Христов Арабаджиев
4. Лазар Васков Грънчаров
5. Кирил Петков Димов
6. Янко Ангелов Йорданов
7. Ешреф Исмаил Рустем
8. Жана Рашкова Демирова
9. Асен Милков Димитров
10. Георги Методиев Рашков

КП БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА
1. Петър Йорданов Хамамджиев
2. Стефан Щерев Щерев
3. Теодора Атанасова Бакалова
4. Георги Янков Фолев
5. Пламен Йорданов Стоев
6. Тодор Атанасов Тюкенов
7. Костадин Иванов Ташков

Коментари