Институции

Ясни са кандидатите за предстоящ конкурс

Пещера. Във връзка с обявения конкурс за длъжността социален работник – 1бр. по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, конкурсната комисия обяви, че допуснати кандидати са  Ваня Димитрова Горанова – Вранчева, Виолета Иванова Цекова и Петя Тодорова Кацарова. Няма недопуснати кандидати, уточняват от администрацията и напомнят, че посочените кандидати ще се явят за провеждане на интервю на  23.01.2012г.

 

Коментари