Общество

Ясна е програма за 6 май- Ден на Пещера

Пещера.

 П Р О Г Р А М А За празниците на културата посветени на 6 май – Ден на Пещера

 

 

 

18.04.2012 г.                          Великденски концерт на читалище “Развитие”

ч-ще „Развитие”

от 17.30 ч.

 

23.04.2012 г.                         „В света на книгата” – средношколско състе-

ч-ще „Развитие”                    зание.

от 15.00 ч.

 

24.04.2012 г.                        “Квартет за двама” – театрална постановка

ч-ще”Развитие”

от 18.00 ч.

 

26.04.2012 г.                        “Хитър Петър” – детско представление.

ч-ще”Развитие”

от 10.30 ч.

 

26.04.2012 г.                          Изложба на Представителството на СБХ – Пазарджик

в Худ .галерия

от 17.30 ч.

 

27.04.2012 г.                          Среща-разговор с писателя Григор Лилов

ТК”Виктория

от 17.30 ч.

 

30.04.2012 г.                          Прослава на Априлци”.Честване на 136 год.

с.К.Димитриево                    от участието на с.К.Димитриево в Априлско-

от 20.00 ч.                              то въстание.

 

04.05.2012 г.                         Концерт по случай 64 години от създаването

ч-ще “Развитие”                   на радио “Пещера”

от 17.30 ч.

 

04.05.2012 г.                         Празник на с.Радилово. Посвещава се на

с.Радилово                            136 г. от участието на селото в Априлското

от 19.00 ч                              въстание

 

05.05.2012 г.                         Концерт на духов оркестър и мажоретен

пл.”България”                      състав от Велинград.

от 18.30 ч.

 

05.05.2012 г.                         Концерт на   Радостина Паньова  и група “Прима виста”

пл.”България

от  19.10 ч.

 

05.05.2012 г.                          Празнична заря за Денят на Пещера.

пл.”България”

от 20.45 ч.

 

05.05.2012 г.                          Концерт на Гергана

пл.България

от 21.15 ч.

 

06.05.2012 г.                          Празнична Гергьовска литургия.

хр.”Св.Георги”

от 9.00 ч.

 

06.05.2012 г.                          Концерт на  ансамбъл “Славейче” ,

пл.”България”                       Николай Славеев с танцова формация “Антик”

от 11.00 ч.

 

 

 

 

Коментари