Институции

Ще се проведе встъпителна пресконференция по проект ,,Щастливи и успешни заедно“

Пещера. На 16.11.2017г. от 14.00 ч., в заседателната зала на първи етаж в сградата на Общинска администрация, ще се проведе встъпителна пресконференция по проект ,,Щастливи и успешни заедно“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,по конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет2. Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

Коментари