Избори

Ще се проведат консултации за назначаването на СИК за община Пещера

Пещера. На 13.02.2017 г. (понеделник) от 17.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, ІІ етаж) ще се проведат консултации за назначаването на секционните избирателни комисии за община Пещера, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Със Заповед на Кмета на Община Пещера са образувани 28 избирателни секции в това число избирателна секция в лечебно заведение и подвижна СИК. С Решение №10-НС от 06.02.2017 г. РИК – Пазарджик определи броя на членовете на СИК с изключение на подвижна СИК. Общ брой на секциите – 27, от които 4 СИК – 7 членни и 23 СИК – 9 членни. Общ брой на членовете на СИК 235 души. В така определения брой на членове за всяка СИК се включва и ръководство – председател, зам.-председател и секретар. Председателят, зам.-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Определянето на състава и ръководството на СИК се извършва съгласно Решение Решение №4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК.

 

Коментари