Институции

Ще се извърши технически преглед на земеделска и горска техника

Пещера. Във връзка с писмо на Директора на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, Общинска администрация Пещера уведомява, собствениците на земеделска и горска техника, че на 12.10.2017г от 10.00ч. пред градския стадион на гр.Пещера ще се извърши технически преглед на трактори, тракторни ремаркета, самоходна техника и прикаченият инвентар.

Коментари