Институции

Ще санират Дом на културата и Общината в Пещера

Пещера. Архитект, конструктор и инженер извършват измервания в сградите на Община Пещера и Дом на културата в Пещера. По този начин започва изпълнението на Решение № 195 на Общински съвет- Пещера, което касае одобрено Споразумение за сътрудничество между Фондация „Глобален информационен дом“ и Община Пещера за изпълнение на проект по програма, финансирана на 100% на основание на Меморандум подписан между Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и Р. България, като „Държава бенефициент“. Проектните дейности включват саниране на вътрешното и външно пространство на сградите на Общината и Дом на културата, изграждането на енергийно ефективен проект и възобновяеми енергийни източници, ново, енерго-ефективно осветление при пълна автоматизация и контрол, консервация и възстановяване на фасадите на двете сгради в автентичен вид, както и изграждане на нов водопровод и канализация на ул. „Брегалница“ в кв. „Луковица“ в Пещера.

Коментари